Postoperativ information

Råd till opererade patienter

Smärta uppträder ofta efter en operation sedan bedövningen upphört verka. Smärtan kan vara intensiv och fortsätta sedan 4-5 dagar varefter den börjar avklinga. För det mesta kan smärtan dämpas eller avhjälpas med smärtstillande medel av den typ som receptfritt kan köpas på apotek. Värktabletter intas lämpligen i samband med måltid för att minska risken för magbesvär.

 

Svullnad uppträder efter en operation och man blir som mest svullen 2-3 dagar efter ingreppet. Svullnaden kan vara missfärgad på grund av tillkommande blåmärke.

 

Temperaturhöjning följer ibland efter första dygnet efter en operation och är en normal reaktion, oftast ej överstigande 38,5 grader Celsius.

 

Gapsvårigheter uppstår speciellt efter operationer i underkäkens bakre parti och kan kvarstå någon vecka efter operationen

 

Blödning förekommer efter ett operativt ingrepp i form av sipprande blödning ifrån operationsområdet och under första dygnet. Skulle blödningen ej visa tecken på att avstanna kan man placera en fuktad gaskompress och genom ihopbitning applicera tryck på såret som bör vara minst 30 minuter. Därefter kan kompressen försiktigt avlägsnas. Om blödningen ej avstannat kan åtgärden upprepas 2-3 gånger. Blod som eventuellt tränger ut genom förbandet spottas försiktigt ut. Munnen skall ej sköljas då detta gör att blödningen inte stoppar. Man bör vila med huvudet i högläge, dvs sittande eller halvliggande samt undvika kroppsansträngning.

 

Födointag: man bör inte äta eller skölja de närmaste timmarna efter en operation och i varje fall ej innan bedövningen har släppt. Det är viktigt för läkning och välbefinnande att man äter så att normala näringsbehovet täcks. Man bör lämpligen välja mer lättuggad kost första dygnen. För Dig som genomgått implantatoperation är det speciellt viktigt att undvika tuggning i det opererade området.

 

Munhygien: undvik tandborstning i sårområdet men försök att borsta tänderna rena på övriga ställen. Operationsområdet kan tvättas med en kopress och ljummet vatten.

 

Infektion: ett litet antal patienter riskerar efter en operation att få en infektion. Tecken på infektion är feber (temp över 38,5 grader Celsius), tilltagande smärta och feber, ibland i kombination med dålig lukt. Kontakt skall då tas med kliniken och ansvarig kirurg