Information till dig som patient

landalatandläkarna akut

Att finna det tandvårdsteam som du vill överlämna dig till är kanske inte så enkelt om du har flyttat till en ny stad/område.

Det måste finnas en positiv kommunikation mellan dig, tandhygienisten och tandläkaren; du måste känna att de tar dina problem på allvar och vill ditt bästa. På samma sätt måste relationen mellan tandsköterska och tandläkare kännas bra för dig; de skall tycka om att arbeta tillsammans, annars kan det kliniska arbetet bli lidande. Var inte rädd om du blir remitterad till en annan specialist eller tandläkare på kliniken för någon del av behandlingen. Detta är enbart en indikation på att tandläkaren vill att du skall få den bästa vården, och även om den delen skulle bli något mer kostsam så kan du räkna med att kvaliteten blir högre; det tycker i alla fall din tandläkare!

Om din tandläkare dokumenterar sitt arbete extra mycket kanske genom att ta bilder under behandlingen eller tar modeller av käkarna eller diskuterar extra mycket med dig så är detta enbart positivt. Han/hon gör detta för att få en hög kvalitet på vården och för att lära sig hur den aktuella behandlingen fungerar just på dig.

Som patient är det din uppgift att efter all information vara med och välja behandling. Ofta kan informationen vara fullständig men inte alltid lätt att komma ihåg eller helt och hållet förstå, då måste kommunikationen fungera så att du och din tandläkare kan repetera de delar i behandlingen som du är osäker på.

Om du saknar en tand/flera tänder fråga om alla alternativ och de för- och nackdelar som finns på lång sikt; fråga om tandreglering, implantat, transplantat, vanliga broar eller ingen behandling alls.

LYCKA TILL!