Oral radiologi

Tandröntgen brukar komplettera den kliniska undersökningen hos tandläkaren eller tandhygienisten. Ofta räcker det med en vanlig intraoral röntgenundersökning, där en platta placeras i din mun. I vissa fall krävs det dock ytterligare undersökningar för att ställa rätt diagnos. Det kan vara diagnostik av käkar, munhåla, näsans bihålor, käkleder, spottkörtlar, svalg eller övre delen av halsen. En sådan röntgenundersökning görs av tandvårdspersonal med specialistkompetens.

Förutom vanliga tandröntgen erbjuder vi även yttre röntgen, också kallat 3D-röntgen (CBCT) och panorama-röntgen för att hjälpa dig på ett högkvalitativt sätt. Tillämpningsområdet för CBCT undersökningar är i första hand vid prekirurgisk implantatplanering men också som ett komplement till intraoral röntgenundersökning inför visdomstands- och apikalkirurgi. Samtliga bilder granskas av specialist i odontologisk radiologi, som också skriver utlåtande på bilderna. Annika Ekestubbe är docent och specialist i odontologisk radiologi. Hon är ledningsansvarig för den radiologiska verksamheten med CBCT (dental skiktröntgen).Annika Ekestubbe


Lämna ett meddelande