Oral medicin

Oral medicin omfattar bland annat diagnostik och behandling av munslemhinneförändingar (inkl. sår och sveda), muntorrhet, tand/käkbenssjukdomar i samband med systemsjukdomar.

Våra specialister hjälper dig som behöver tandvård vid olika medicinska risktillstånd. Vi utför även infektionsutredningar inför och i samband med medicinsk behandling.Bengt Hasséus


Lämna ett meddelande