Parodontologi


En parodontolog är en tandlossningsspecialist. Parodontologi är den specialitet inom tandvården som arbetar med behandling av sjukdomar i vävnader som omger tänder och implantat. Tandlossning beror framför allt på att det finns bakterier runt tänderna. Om bakterierna inte borstas bort från tandytan vid kanten av tandköttet uppstår så småningom en beläggning som kallas biofilm. Det kan senare leda till en inflammation i tandköttet, så kallat gingivit. Om bakteriebeläggningarna inte tas bort kan tandköttsfickan mellan tand och tandkött fördjupas vilket leder till ökad risk för tandlossning.

Vi kan hjälpa till med konventionell behandling av tandlossning lik så mer avancerade behandlingar som:

  • Parodontala operationer (tandköttskirurgi).
  • Implantatoperationer samt behandling av peri-implantit (infektioner kring implantat).
  • Tandköttskorrigeringar och estetiska behandlingar (mjukvävnadsplastik).
  • Regenerativ behandling samt benuppbyggnad (återskapande av förlorat tandfäste).


Farid Akhlaghi

Alberto Turri

Kerstin Schander


Lämna ett meddelande