Om kliniken

En praktik i ständig utveckling

Landalakliniken är en praktik i ständig positiv utveckling. En härlig miljö, en otrolig positiv framåtanda och ett behandlingscentrum på högsta internationella kvalitetsnivå!

 

Vår praktik bildaconceptdes 1977 när tandläkarna Åke Parmlid och Sverker Toreskog flyttade sin verksamhet från Läkarhuset på Södra Vägen till Kapellplatsen. Både Åke och Sverker var redan då nationellt och internationellt kända för sina kliniska och utbildningsmässiga verksamheter.

 

De ville något extra med sin nya verksamhet 1977, de ville spara det som var bra av den klassiska tandvården och föra in det nya, spännande och inte minst estetiska men under ordnade former – var den målformulering de hade 1977. Verksamheten inkluderade redan från början tandhygienister och tandtekniker direkt knutna till verksamheten i våra lokaler på Kapellplatsen. Båda dessa delar är oerhört viktiga för god kvalitet inom tandvården. Naturligtvis finns dessa delar av verksamheten kvar och i utökad mängd!

 

Utvecklingen fortsätter och NU ligger tyngdpunkten hos de yngre tandläkarna, med Farid Ahklaghi i spetsen. Farid har förutom sin specialistkompetens inom Parodontologi (tandlossningssjukdomar) även lång erfarenhet inom minimalinvasiv estetisk tandvård samt har mycket aktivt medverkat i både nationella och internationella kurser.

Farid har även åtagit sig flera övriga uppdrag, bl.a som ordförande för Göteborgs Tandläkare-Sällskap samt ledamot i sektorsrådet för odontologi i västra Götalands regionen. Farid har också knutit ett antal specialister till Landalatandläkarna, specialister på mycket hög klinisk nivå; Du kan med andra ord få en mycket kvalificerad behandling inom Käkkirurgi  av Professor Karl Erik Kahnberg, specialisttandläkare Lucy Weibull samt ST-tandläkare Dimitrios Karazisis, inom endodonti/rotfyllningar av Professor Claes Reit, inom Parodontologi av specialistandläkare Farid Akhlaghi, inom protetik av specialisttandläkare Pelle Petterson, inom Bettfysiologi av specialisttandläkare Christina Mejersjö samt inom Oral medicin av Docent Bengt Hasséus.

 

Praktiken består av fem välutrustade behandlingsrum för tandläkare och två för tandhygienister och ett tandtekniskt laboratorium. De övriga tandläkarna på praktiken är Niklas Häggström samt Ola Weding.

 

Utöver vår gedigna grupp tandläkare, tandhygienister samt tandtekniker har vi en mycket kompetent grupp tandsköterskor med stor erfarenhet av all sorts tandvård. Tillsammans bildar vi ett starkt team för att ge Er den bästa möjliga behandlingen.
Som en del av vår ständiga strävan efter utveckling vill vi även introducera Er till vår nyöppnade klinik i Göteborgs centrum, Nordstan, med målet att bli Göteborgs nya centrum för akuttandvård. På nordstan har vi huvudsakligen allmäntandläkare men självklart kommer det föras ett nära samarbete med våra specialister på Landala. För mer information om vår klinik i Nordstan Klicka här