Potentiellt maligna orala slemhinnesjukdomar – diagnostik, behandling och uppföljning.

Datum: 20 oktober 2018

Tid: 09:00-16:00

Plats: Landalatandläkarna, Kapellplatsen 3, Göteborg

Kursgivare: Göran Kjeller & Bengt Hasséus

Avsedd för: Tandläkare

Kostnad: 1500 kr

Potentiellt maligna orala slemhinnesjukdomar – diagnostik, behandling och uppföljning.

 
Två av de vanligaste orala slemhinnesjukdomarna oral lichen planus (OLP) och leukoplakier kan utvecklas till skivepitelcancer. Risken är inte stor men den finns där, varför tandläkare måste ha kunskap om dessa slemhinnesjukdomar.
 
Kursen kommer att bestå av teori i form av föreläsningar och klinik i form av livepresentation. De båda sjukdomarnas etiologi och prevalens kommer att beskrivas. Kliniska karakteristika och vilka tecken som kan tyda på en malign transformation beskrivs. Hur ställs diagnos och vilka terapimöjligheter finns. Klinisk kommer kursen att bestå av en biopsitagning live.
 
Biopsiteknik, hantering av vävnadsprov och vart sänder man sitt vävnadsprov beskrivs.
 
Om det finns misstanke om cancer ska patienten naturligtvis handläggas skyndsamt. Handläggningsförfarandet och remissförfarande kommer noga genomgås.
 
Det är inget lätt besked att som kliniker berätta för en patient att man misstänker en tumörsjukdom. Detta svåra samtal kommer att belysas ur flera perspektiv och råd ges om vad man bör berätta och vilka fakta som bör anstå till patienten vid en specialistklinik när en säker diagnos har ställts.
 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) tillämpas nu vid misstanke om flera typer av tumörsjukdomar. Misstanke om maligna tumörer i huvud-halsområdet tillhör den grupp av tumörer som ska initiera ett SVF. Bakgrunden till SVF och hur vårdkedjan fungerar allt från remitterande läkare eller tandläkare kommer att avhandlas.
 
Patienter som behandlats för cancer i munnen och omgivande vävnader har ofta resttillstånd efter behandlingen. Det kan t ex vara begränsad rörlighet i ansiktet efter kirurgi eller muntorrhet efter strålbehandling. Detta kommer att beskrivas och även vad man som allmän tandläkare kan göra för att underlätta för patienten.
 

Föreläsare:
Göran Kjeller,
Docent i käkkirurgi
Bengt Hasseus,
Docent i oral Medicin
Kurspris: 1500 kr exklusive moms. Lunch samt fika ingår i priset.
Är Du är intresserad ber vi Dig i så fall att anmäla Dig senast 2018-10-14. Anmälan görs via formuläret nedan. Anmälan är bindande.
OBS! Begränsat antal platser.
I samarbete med Dentalringen

Anmälan: