Planering och behandling av avancerade kliniska fall

Datum: 29 oktober 2015

Kursgivare: Landalatandläkarna i samarbete med Nobel Biocare AB

Avsedd för: Tandläkare

Planering och behandling av avancerade kliniska fall

Vill du komma igång med lite mer avancerade behandlingar i den egna verksamheten?
Då är den här kursen anpassad för Dig!
Ta möjligheten att vidareutbilda dig och skapa en kliniskt användbar grund för att självständigt och med självförtroende kunna utföra mer komplicerade behandlingar.
 
Modulkurs i fyra steg med teori och praktik

Utbildningen är utformad som en modulkurs med fyra kurstillfällen fördelade över ett år.
Kursen kommer att ge dig en djupgående utbildning inom rehabiliterande tandvård med fokus på protetik, endodonti, parodontologi, implan­tologi samt estetik.
 
Modul 1 är en fristående kurs i terapiplanering av avancerade fall där en grupp av experter från flera områden kom­mer att presentera och diskutera olika behandlingsalternativ på ett antal utvalda patientfall.
 
Modul 2-4 är sedan tre sammanhängande moduler som fortsättning på modul 1 och är fokuserade på terapiplaner­ing och behandling av kursdeltagarnas egna patienter, behandlingar som skall utföras av kursdeltagaren på hemma­plan. Modul 2-4 genomförs i mindre grupp med maximalt 10 personer. Upplägget innebär att modulens första dag ägnas åt teori och den andra dagen genomförs på klinik med patientbehandlingar.