Planering och behandling av avancerade kliniska fall 27-28 Maj 2016 – Steg ett genomförd!

Datum: 27 maj 2015

Tid: 18:00-21:00

Plats: Göteborg, Göteborg

Kursgivare: Landalatandläkarna i samarbete med Nobel Biocare AB

Avsedd för: Tandläkare

Kostnad: 12900 kr

Planering och behandling av avancerade kliniska fall 27-28 Maj 2016 – Steg ett genomförd!

Vill du komma igång med lite mer avancerade behandlingar i den egna verksamheten?
 
Då är den här kursen anpassad för Dig!
 
Ta möjligheten att vidareutbilda dig och skapa en kliniskt användbar grund för att självständigt och med självförtroende kunna utföra mer komplicerade behandlingar.
 
Modulkurs i fyra steg med teori och praktik
Utbildningen är utformad som en modulkurs med fyra kurstillfällen fördelade över ett år.
Kursen kommer att ge dig en djupgående utbildning inom rehabiliterande tandvård med fokus på protetik, endodonti, parodontologi, implan­tologi samt estetik.
 
Modul 1(Genomförd) är en fristående kurs i terapiplanering av avancerade fall där en grupp av experter från flera områden kommer att presentera och diskutera olika behandlingsalternativ på ett antal utvalda patientfall.

Modul 2-4
är sedan tre sammanhängande moduler som fortsättning på modul 1 och är fokuserade på terapiplanering och behandling av kursdeltagarnas egna patienter, behandlingar som skall utföras av kursdeltagaren på hemmaplan. Modul 2-4 genomförs i mindre grupp med maximalt 10 personer. Upplägget innebär att modulens första dag ägnas åt teori och den andra dagen genomförs på klinik med patientbehandlingar.
 
 
För mer information Klicka här