Datum: 9 February 2019

Tid: 09:00-16:00

Plats: Landalatandläkarna, Kapellplatsen 3, Göteborg

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Caspar Wohlfahrt

Avsedd för: Tandläkare, tandhygienister

Kostnad: 1500 kr

Peri-Implantit i den kliniska vardagen

Seminarium med liveperation

 

Ta möjligheten att vidareutbilda Dig och skapa användbara kliniska strategier för att självständigt, eller i samarbete med parodontolog, och med självförtroende genomföra konserverande behandling och revisionsbehandling av patientfall med peri-implantit.

Kursen kommer att bestå av teori i form av föreläsningar och gruppdiskussioner samt klinik i form av liveoperation.

 

Föreläsare:

Caspar Wohlfahrt
Specialist i parodontologi, Oslo

Farid Akhlaghi
Specialist i parodontologi, Göteborg

 

Kursprogram

09.00 – Samling; genomgång av dagens program

09.05-10.00 – Implantatbehandling, var är vi i dag och 28 år av sammanlagda egna erfarenheter som parodontologer i Göteborg och Oslo.

10.00-10.15- Paus

10.15-11.15 – Behandling av mukosit och peri-implantit- Klinik och vetenskap

11.15-1230 – Liveoperation och video peri-implantit

12.30-13.30 – Lunch med diskussion om egna erfarenheter

13.30-14.00 – Hur reducerar man risken för peri-implantit

14.00- 14.30 – Tandhygienistens roll vid behandling av mukosit och peri-implantit –   Stödbehandling efter peri-implantit kirurgi

14.30-15.30 – Hands-on kurs- LABRIDA BioClean®

15.30-16.00 –  Sammanfattning och avslutande kommentarer

 

Kurspris: 1500 kr exlusive moms. Lunch samt fika ingår i priset.

 

Är Du är intresserad ber vi Dig i så fall att anmäla Dig senast 2019-01-28. Anmälan görs via formuläret nedan. Anmälan är bindande.

OBS! Begränsat antal platser.

I samarbete med  LABRIDA AS

Efterfrågan för kursen har varit väldigt hög. Kursen är redan fullbokad. Vi kommer att planera en ny kurs för övriga intresserade. Fyll gärna in följande intresseanmälan  så lägger vi in ert namn på återbudslistan samt ger er förtur till nästa kursdatum.

 

Intresseanmälan: