Peri-Implantit i den kliniska vardagen – Seminarium med liveoperation

Datum: 21 mars 2020

Tid: 09:00-16:00

Plats: Landalatandläkarna, kapellplatsen 3, Göteborg

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Caspar Wohlfahrt

Avsedd för: INSTÄLLD PÅ GRUND AV RÅDANDE SITUATION

Kostnad: 1900 kr

Peri-Implantit i den kliniska vardagen – Seminarium med liveoperation

Kära kollega!

Tyvärr måste vi flytta fram den planerade kursen på grund av de rådande omständigheterna kring Coronaviruset.
Vi återkommer med närmare information om nytt datum när nästa kurs är planerad.

 

Ta möjligheten att vidareutbilda Dig och skapa användbara kliniska strategier för att självständigt, eller i samarbete med parodontolog, och med självförtroende genomföra konserverande behandling och revisionsbehandling av patientfall med peri-implantit.

Kursen kommer att bestå av teori i form av föreläsningar och gruppdiskussioner samt klinik i form av liveoperation.

Föreläsare:
Caspar Wohlfahrt

Specialist i parodontologi, Oslo

Farid Akhlaghi
Specialist i parodontologi, Göteborg

Kursprogram
09.00 – Samling; genomgång av dagens program
09.05-10.00 – Implantatbehandling, var är vi i dag och 28 år av sammanlagda egna erfarenheter som parodontologer i Göteborg och Oslo.
10.00-10.15- Paus
10.15-11.15 – Behandling av mukosit och peri-implantit- Klinik och vetenskap
11.15-1230 – Liveoperation och video peri-implantit
12.30-13.30 – Lunch med diskussion om egna erfarenheter
13.30-14.00 – Hur reducerar man risken för peri-implantit
14.00- 14.30 – Tandhygienistens roll vid behandling av mukosit och peri-implantit –   Stödbehandling efter peri-implantit kirurgi
14.30-15.30 – Hands-on kurs- LABRIDA BioClean®
15.30-16.00 –  Sammanfattning och avslutande kommentarer

Kurspris: 1900 kr exlusive moms. Lunch samt fika ingår i priset.