Parodontit och peri-implantit i teori och praktik.

Datum: 6 mars 2020

Tid: 08:30-16:30

Plats: GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Kursgivare: Farid Akhlaghi

Avsedd för: Tandläkare, Tandhygienister, Tandsköterskor

Kostnad: 800 kr

Parodontit och peri-implantit i teori och praktik.

Vill du komma igång med lite mer avancerad behandling av svåra parodontitfall i din egen verksamhet? Då är den här kursen anpassad för dig! Ta möjligheten att vidareutbilda dig och skapa användbara kliniska strategier för att självständigt, eller i samarbete med specialister, och med självförtroende genomföra behandling av patienter med parodontit och peri-implantit.

Kursplan:

  • Diagnostik och klassificering
  • Terapiplanering
  • Konserverande behandling av svåra parodontitfall
  • Revisionsbehandling efter genomförd initial konserverande behandling
  • Genomgång av olika parodontala operationstekniker
  • Teknik och arbetsgång vid mikrokirurgisk behandling, bl.a med Emdogain
  • Postoperativt omhändertagande samt stödbehandling
  • Behandling av mukosit och peri-implantit, planering och uppföljning
  • Tandhygienistens roll
  • Vägar till ett bra samarbete mellan sköterska/tandhygienist/ tandläkare

 

Kursen är baserad på föreläsningar och videopresentationer. Åhörarna får möjlighet att under presentationen med hjälp av mentometer delta i terapidiskussioner och svara på frågor.

För mer information och anmälan klicka här