Parodontit och peri-implantit i teori och praktik

Datum: 10 mars 2023

Tid: 08:30-16:30

Plats: GTS Konferens , Göteborg

Kursgivare: Farid Akhlaghi

Avsedd för: Hela tandvårdsteanet

Parodontit och peri-implantit i teori och praktik

MÅLSÄTTNING:

Vill du komma igång med mer avancerad behandling av parodontitfall i din egen verksamhet? Ta då möjligheten att vidareutbilda dig och skapa användbara kliniska strategier för att självständigt, eller i samarbete med specialister, och med självförtroende genomföra behandling av patienter med parodontit och peri-implantit.

KURSPLAN:

  • Diagnostik och terapiplanering
  • Konserverande behandling av svåra parodontitfall
  • Revisionsbehandling efter genomförd initial konserverande behandling
  • Genomgång av olika parodontala operationstekniker
  • Teknik och arbetsgång vid mikrokirurgisk behandling, bl.a med Emdogain
  • Postoperativt omhändertagande samt stödbehandling
  • Behandling av mukosit och peri-implanti: planering, uppföljning och stödbehandling
  • Tandhygienistens roll
  • Vägar till ett bra samarbete mellan sköterska /tandhygienist/ tandläkare

 

För mer information och anmälan klicka här