Parodontal Estetik

Datum: 27 oktober 2016

Tid: 15:30-19:30

Plats: Scandic City, Linköping, Linköping

Kursgivare: Farid Akhlaghi

Avsedd för: Tandläkare

Parodontal Estetik

 
Dagens patienter ställer höga krav på det estetiska resultatet av dental behandling. Dessa krav har under senare år blivit allt större och som parodontolog ställs man inför en rad olika frågeställningar från kollegor och utifrån den kliniska situationen som råder. Man bör tänka på flera olika faktorer både före och under behandlingen för att uppnå ett godtagbart och estetiskt lyckat resultat.  Under föreläsningen kommer olika behandlingsmetoder att illustreras med kliniska fall och diskuteras utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Vidare kommer föreläsningen att belysa indikationer samt fallgropar för implantatbehandlingar, patienter behandlade på olika sätt och analys av lyckade och misslyckade fall. Fokus kommer att vara på den estetiska zonen.
 
För mer information och anmälan: Kontakta tandläkare Hege Svendsen Stribrny, [email protected]