Öppet hus 2021 – Inställd pga COVID-19

Datum: 9 december 2021

Tid: 17:00-20:30

Plats: Landalatandläkarna, kapellplatsen 3, Göteborg

Kursgivare: Landalatandläkarna

Avsedd för: Hela tandvårdsteamet

Öppet hus 2021 – Inställd pga COVID-19

Vi på Landalatandläkarna gör vårt yttersta för att begränsa smittspridningen och övervakar nyhetsläget och rekommendationer från myndigheter för att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Med tanke på utvecklingen som vi ser i samhället har vi bestämt att ställa in morgondagens öppet hus, som Du anmält dig till.

Vårt beslut att ställa in morgondagens seminarium har bland annat baserats på de senaste regionala rekommendationerna inom Västra Götalandsregionen med anledning av COVID-19:

”Västra Götalandsregionen avråder från möten och samlingar med medarbetare överstigande 20 personer. Avrådan gäller i första hand till 10 januari 2022. Detta innebär exempelvis att julsamlingar överstigande 20 personer inte bör genomföras.”

Vi är ledsna att meddela detta med så kort varsel och hoppas att ni har förståelse för detta. När risken för smittspridningen i samhället minskat återkommer vi med ett nytt datum.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Vi hoppas att vi ses snart!

Bästa hälsningar
Landalatandläkarna


Till kollegor inom privat- och folktandvård.

Vi på Landalatandläkarna vill gärna bjuda intresserade kollegor och personal till vår årliga temakväll med rubriken:

Att möta utmaningar vid komplicerade kliniska fall: Ett interdisciplinärt samarbete.

Att planera och genomföra behandlingar med god prognos innebär i många situationer svåra beslut där ett samarbete mellan olika odontologiska discipliner är avgörande. Under denna presentation kommer vi – med hjälp av kliniska fall och vetenskapligt stöd – illustrera indikationer samt fallgropar för olika typer av interdiciplinära behandlingar, med analys av lyckande/ misslyckande.

Enklare förtäring kommer att serveras. För att vi skall kunna planera detta är det viktigt att du anmäler dig och din personal (max 4 medföljande per tandläkare). OBS, Begränsat antal platser!

Kursplan:
17:00-17:30 – Vi hälsar Er välkomna med enklare förtäring
17.30-17.40 – Introduktion till kvällen – Farid Akhlaghi
17:40-18:40 – Terapiplanering baserat på kliniska fall, del 1- Landalatandläkarna
18:40-19:00 – Kaffe
19.00-19.20 – Framtiden är här – Sophia Lyrmark-Ekman
19.20-20:20 – Terapiplanering baserat på kliniska fall, del 2 – Landalatandläkarna
20.20-20:30 – Avslutande diskussioner – Farid Akhlaghi

I samarbete med Dentsply Sirona Implants