Öppet hus 2020

Datum: 2 april 2020

Tid: 17:00-20:30

Plats: Landalatandläkarna, kapellplatsen 3, Göteborg

Kursgivare: Landalatandläkarna med gästföreläsare

Avsedd för: INSTÄLLD PÅ GRUND AV RÅDANDE SITUATION

Öppet hus 2020

Kära kollega!

Tyvärr måste vi flytta fram vårt planerade program på grund av de rådande omständigheterna kring Coronaviruset.
Vi återkommer med närmare information om nytt datum när nästa kurs är planerad.

Till kollegor inom privat- och folktandvård

Vi på Kapellplatsen vill gärna bjuda intresserade kollegor och personal till en kväll med temat:

Människor vill göra gott – men det måste vara enkelt

Tandvården kan i många stycken vara traditionell och konservativ. Amalgamet tog ungefär 150 år att byta ut mot alternativa material; att påbörja helprotesens utfasning i västvärlden till förmån för dentala implantat tog 200 år.

På andra områden har utvecklingen gått betydligt fortare. När radion intog våra hem under 1920-talet blev det snabbt det första steget mot förbättrad global kommunikation. Idag, 100 år senare, kommuniceras inte bara det talade ordet utan även det skrivna, såväl som stillbilder och film, jorden runt som om det vore den mest enkla och naturliga sak i världen. Även inom organisationer som verkar för en grönare, skönare och mer rättvis värld är strävan efter enkelhet för ökad kvalitet en ledstjärna.

Utöver vårt odontologiska program har vi även bjudit in gästföreläsare:

Peter Sandholt, välkänd radioprofil på Mix Megapol, att panorera om kommunikation anno 2020. Under kvällen utlovas även en tävling med svåra frågor och enkla svar.

Sam Manaberi, som kommer att dela sina tankar kring arbetet med att försöka förbättra livet för miljontals människor genom att tillse att framskridandet i tillväxtmarknader sker på ett miljömässigt hållbart sätt. Sams verksamhet, Trine, blev tidigare i år belönad med HM Kung Carl XVI Gustafs Honorary Award.

Välkomna att under devisen ”människor vill göra gott – men det måste vara enkelt” panorera om kommunikation i allmänhet och inom odontologi i synnerhet samt hållbart utvecklingsarbete, ämnen som alla på sina sätt bidrar till att förbättra livet för människor världen över!

Ni serveras också enklare förtäring och för att vi skall kunna planera detta är det viktigt att du anmäler dig och din personal (max 4 medföljande per tandläkare).

Kursplan:
17.00-17.30 – Välkomna, enklare förtäring serveras
17.30-17.45 – Introduktion till kvällen – Människor vill göra gott, men det måste vara enkelt – Farid Akhlaghi
17:45-18:15 – Hållbarhet, för en stor allmänhet – Sam Manaberi
18.15-19.15 – Diagnostik och terapiplanering baserat på kliniska fall – digital kommunikation  – Landalatandläkarna
19.15-19:30 – Kaffe
19.30-19.50 – Join the evolution – Sophia Lyrmark-Ekman
19.50-20:20 – Kommunikation anno 2020 – Peter Sandholt
20.20-20:30 – Sammanfattning – Farid Akhlaghi

I samarbete med Dentsply Sirona Implants