När hårdvävnadsestetiken brister!

Datum: 30 mars 2019

Tid: 09:00-16:00

Plats: Landalatandläkarna, Kapellplatsen 3, Göteborg

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Lucy Weibull

Avsedd för: Tandläkare

Kostnad: 1500 kr

När hårdvävnadsestetiken brister!

Seminarium med liveoperation

 
Tillsammans med patienten finns ett gemensamt slutmål att bettet skall ha en god funktion och estetik. Men vad finns det att göra vid estetiska problem?
 
Under dagen går vi igenom vad som sker med ben, tänder och implantat över tid ur ett naturligt åldrandeperspektiv men även hur detta på sikt kan påverka ett tidigare gott estetisk slutresultat. Kursen kommer att bestå av teori i form av föreläsningar och gruppdiskussioner samt klinik i form av liveoperation. Vidare, genomgång av

  • Patientselektion
  • Riskfaktorer för estetiska komplikationer; hur kan man identifiera och förebygga
  • För-, under- och efterarbetet
  • Trauma som genes; bristande benvolym, retraktioner och tandborstskador
  • Mikrokirurgisk behandling vid tand och implantat.
  • Behandlingsalternativ och behandlingsval vid komplikationer

 
Kursen kommer att ge råd och praktiska tips gällande allt från övergripande behandlingsplanering över behandlingsmetoder till löpande uppföljning av genomförd behandling, kunskap som Du direkt kan omsätta i din kliniska vardag.
 
Kursprogram:
09:00-12:00 Föreläsningar (inklusive fikapaus 30min)
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00 Live-kirurgi (inklusive fikapaus 15 min)
16:00-16:30 Summering av dagen och frågestund
 
Föreläsare:
Farid Akhlaghi,
Specialist i parodontologi
Lucy Weibull,
Specialist i käkkirurgi
 
Är Du är intresserad ber vi Dig i så fall att anmäla Dig senast 2019-03-22. Anmälan görs via formuläret nedan.
OBS! Anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

I samarbete med Dentsply Sirona Implants


 
 
 

Kursen är fullbokad. Fyll gärna in följande intresseanmälan  så lägger vi in ert namn på återbudslistan samt ger er förtur till nästa kurstillfälle.

  • Patientens uppgifter

  • Skicka röntgen samt eventuella foton per post till Landalatandläkarna snarast: Kapellplatsen 3, 411 31, Göteborg