Många vägar bär till rom

Datum: 20 april 2018

Tid: 08:00-15:30

Plats: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Trondheim, Norge

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Álfheiður Ástvaldsdóttir, Annika Ekestubbe, Gunnar Bergenholtz, Pelle Pettersson

Avsedd för: Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande

Många vägar bär till rom

 
I dagens kurser inom tandvården läggs ofta fokus på avancerade metoder och behandlingar och inte sällan förbises de mer basala och grundläggande aspekterna. Baserat på typiska kliniska situationer kommer kurs ledarna att debattera olika behandlingsmöjligheter och deras implikationer. Utgångspunkten är att de enkla lösningarna verkligen inte behöver vara sämre än de avancerade! Bland fallen som diskuteras tas aspekter upp som berör kariologiska, parodontologiska, endodontiska, protetiska och röntgenologiska frågeställningar. Åhörarna får möjlighet att under dagen med hjälp av mentometer delta i terapiplaneringen och svara på frågor från kursledarna.
 
För mer information Klicka här
 
För anmälan Klicka här