Implantatbehandlingar: Ta dina kunskaper och behandlingar till nästa nivå!

Datum: 15 mars 2024

Tid: 09:00-17:00

Plats: Göteborg, Sverige

Kursgivare: Farid Akhlaghi

Avsedd för: Tandläkare

Implantatbehandlingar: Ta dina kunskaper och behandlingar till nästa nivå!

Vill du utveckla dina kunskaper inom implantatbehandlingar i din egen verksamhet? Då är den här kursen perfekt för dig! Ta chansen att utbilda dig och skapa en bättre grund för att självständigt och med självförtroende kunna genomföra mer avancerade behandlingar.

När vi ser tillbaka på den odontologiska historien tänker vi ofta på implantatens intåg och Per-Ingvar Brånemarks kamp för sina metoder och koncept. Med utvecklingen av implantatbehandlingar har behandlingsalternativen blivit fler, och antalet patienter som får implantat har ökat kraftigt de senaste åren. Vår kurs fokuserar på att pedagogiskt behandla de överväganden som bör göras i samband med implantatbehandlingar, både genom föreläsningar och hands-on-övningar.

Mål och syfte
Syftet med kursen är att skapa en bred förståelse och kunskap om de utmaningar som finns inom dessa områden när du planerar och behandlar dina patienter.

Kursinnehåll
– Indikationer och fallgropar för implantatbehandlingar
– Presentation av kliniska fall
– Hands-on-övningar
– Analys av framgångsrika och mindre lyckade patientfall
– Behandlingsalternativ för mjukvävnadsrekonstruktioner vid implantat

För mer information och anmälan klicka här