Behandlingsstrategier vid svåra paradontitfall – Göteborg

Datum: 8 mars 2019

Tid: 09:00-17:00

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Pelle Petterson, Alberto Turri

Avsedd för: Tandhygienister, tandläkare

Kostnad: 350 kr

Behandlingsstrategier vid svåra paradontitfall – Göteborg

 

Vill du komma igång med lite mer avancerad behandling av svåra parodontitfall i din egen verksamhet? Då är den här kursen anpassad för dig! Ta möjligheten att vidareutbilda dig och skapa användbara kliniska strategier för att självständigt, eller i samarbete med specialister, och med självförtroende genomföra konserverande behandling och revisionsbehandling av svåra patientfall med parodontit och peri-implantit.

 
Kursen fokuserar på de utmaningar, som finns när man planerar och genomför:

  • Konserverande behandling av svåra parodontitfall
  • Revisionsbehandling efter genomförd initial konserverande behandling
  • Var hygienisten kommer in i bilden i samband med protetiska terapier

 
Under kursen kommer vi att diskutera:

  • Behandling av angulära bendefekter och furkationsinvolverade tänder .
  • Det postoperativa omhändertagandet samt revisionsbehandling efter rekonstruktiv parodontalkirurgi respektive furkationskirurgi
  • Konserverande behandling av mukosit och revisionsbehandling efter genomförd kirurgisk behandling av peri-implantit

 
Vidare också:

  • Allmänna konstruktionsprinciper på provisoriska och definitiva protetiska applikationer på tänder och implantat i relation till hygienisk utformning, hållfasthet och estetik

 
Kursen är baserad på föreläsningar och videopresentationer. Gott om utrymme ges för diskussioner.
 
Föreläsare: 
Farid Akhlaghi
Specialist i parodontologi
Alberto Turri,
Specialist i parodontologi
Pelle Pettersson,
Specialist i protetik
 
För mer information  och anmälan klicka här