Behandlingsstrategier vid grav parodontal sjukdom

Datum: 17 november 2021

Tid: 14:45-15:45

Plats: Riksstämman 2021 , Stockholm

Kursgivare: Farid Akhlaghi

Avsedd för: Tandläkare, Tandhygienist

Behandlingsstrategier vid grav parodontal sjukdom

Baserat på typiska kliniska situationer presenteras användbara strategier för att självständigt, eller i samarbete med specialister, och med självförtroende genomföra konserverande behandling och revisionsbehandling av svåra patientfall med parodontit och peri-implantit. Föreläsningen fokuserar på de utmaningar som finns när man planerar och genomför konserverande behandling av grav parodontal sjukdom, samt revisionsbehandling efter genomförd initial konserverande behandling.

För mer information klicka här