Behandling/problemlösning i den estetiska zonen

Datum: 24 november 2017

Tid: 09:00-17:00

Plats: Oslo, Norge

Kursgivare: Farid Akhlaghi

Avsedd för: Tandläkare

Behandling/problemlösning i den estetiska zonen

Parodontal estetik: Problemlösning i den estetiska zonen

 
Dagens patienter ställer höga krav på det estetiska resultatet av tandbehandlingar. Dessa krav har under senare år blivit allt större och som parodontolog ställs man inför en rad olika frågeställningar från kollegor och utifrån den kliniska situationen som råder. Man bör tänka på flera olika faktorer före, under och efter behandlingen för att uppnå ett godtagbart och estetiskt lyckat resultat. Under föreläsningen kommer olika behandlingsmetoder att illustreras med kliniska fall och diskuteras utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
 
Kursplan:

  • Biologiska aspekter på hårda och mjuka vävnader runt naturliga tänder och implantat
  • Terapiplaneringsråd inför behandling av parodontit och protetikfall i estetiska zonen
  • Mikrokirurgisk parodontal behandling
  • Mjukvävnadsrekonstruktioner runt naturliga tänder och implantat
  • Kronförlängning på bl a patienter med ”Gummy Smile”
  • Möjligheter med modern implantologi
  • Vikten av interdisciplinärt samarbete
  • Fallanalyser

Kursen är baserad på föreläsningar, videopresentationer och diskussioner.
 
För mer info Klicka här