Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen

Datum: 18 november 2021

Tid: 13:15-14:45

Plats: Riksstämman 2021 , Stockholm

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Brandon Washburn, Göran Kjeller, Bengt Hasséus

Avsedd för: Tandläkare

Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen

I dagens kurser läggs ofta fokus på avancerade behandlingar och inte så sällan förbises de mer basala aspekterna. Det sägs att ”för att kunna sia om framtiden måste man känna till historien”. Baserat på typiska kliniska situationer kommer föreläsarna att belysa olika behandlingsmöjligheter och deras implikationer. Parodontala, protetiska, radiologiska, kirurgiska och medicinska frågeställningar kommer att diskuteras. Presentationen är interaktiv och åhörarna får möjlighet att delta i terapiplaneringen med hjälp av mentometer och ställa frågor till föreläsarna. Symposiet avslutas med sammanfattande ”take-home messages”.

För mer information klicka här

För anmälan till riksstämman 2021 klicka här