Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen – spara eller extrahera?

Datum: 20 februari 2020

Tid: 17:30-19:30

Plats: Dentsply Sirona, Aminogatan 1 i Mölndal, Göteborg

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Brandon Washburn

Avsedd för: Hela teamet

Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen – spara eller extrahera?

Att planera och genomföra behandlingar med god prognos innebär i många situationer svåra gränsfall där man måste ta ställning till antingen tandbevarande metoder eller extraktion. Parodontologer och protetiker har olika erfarenheter som påverkar deras respektive behandlingsbeslut. Under föreläsningen kommer olika behandlingsmetoder att illustreras med kliniska fall och diskuteras utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Vidare kommer föreläsningen att belysa indikationer samt fallgropar för implantatbehandlingar genom analys av lyckade och misslyckade fall.

Utifrån kliniska fall kommer följande punkter diskuteras under kvällen:

  • Extrahera eller spara?
  • Patientselektion och terapival
  • Vikten av interdisciplinärt samarbete
  • Möjligheter med modern implantologi
  • Kliniska tips och råd

 

Program
17.30 Mingel med kaffe och smörgås
18.00 Företagspresentation och produktnyheter
18.20 Föreläsning med Farid och Brandon
19.30 Gemensam buffé

För mer information och anmälan klicka här