Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen

Datum: 13 januari 2022

Tid: 13:00-15:00

Plats: Bergen, Norge,

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Brandon Washburn, Göran Kjeller

Avsedd för: Tandläkare

Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen

Många av dagens kurser lägger stort fokus på avancerade behandlingar men inte så sällan förbises de mer basala aspekterna. Baserat på typiska kliniska situationer kommer kursledarna att belysa olika behandlingsmöjligheter och deras implikationer. Bland fallen som diskuteras tas aspekter upp som berör parodontala, protetiska och kirurgiska frågeställningar.

Presentationen är interaktiv och åhörarna får möjlighet att delta i terapiplaneringen med hjälp av mentometer. Dessutom ges möjlighet att skicka frågor till talarna och få svar i realtid. Symposiet avslutas med tips och råd som kan användas i den kliniska vardagen.

För mer information klicka här