Alternativ för behandling av kliniska fall

Datum: 14 november 2018

Tid: 13:15-16:30

Plats: Riksstämman, Svenska mässan, Göteborg

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Annika Ekestubbe, Gunnar Bergenholtz, Lucy Weibull, Pelle Pettersson

Avsedd för: Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande, Hela teamet

Alternativ för behandling av kliniska fall

 
I dagens kurser inom tandvården läggs ofta fokus på avancerade metoder och behandlingar. Inte sällan förbises de mer basala och grundläggande aspekterna. Genom att presentera typiska kliniska situationer kommer kursledarna att debattera olika behandlingsmöjligheter och deras implikationer. Utgångspunkten är att de enkla lösningarna inte behöver vara sämre än de avancerade! Bland fallen som diskuteras tas aspekter upp som berör kariologiska, parodontologiska, endodontiska, protetiska och röntgenologiska frågeställningar. Informationsteknologiska metoder kommer att belysas.
 
Åhörarna får möjlighet att under kursen med hjälp av mentometer delta i terapiplaneringen och svara på frågor från kursledarna.
 

För mer information klicka här