Akuta tillstånd i munhålan och dess behandling – ett interdisciplinärt synsätt

Datum: 4 november 2023

Tid: 09:00:13:30

Plats: Oslo, Nova Spectrum, Norge

Kursgivare: Farid Akhlaghi, Brandon Washburn, Göran Kjeller, Peter Jonasson

Avsedd för: Tandläkare

Akuta tillstånd i munhålan och dess behandling – ett interdisciplinärt synsätt

I detta symposium presenteras de mest förekommande tillstånden inom akuttandvård som den praktiserande tandläkaren möter i sin vardag. Tillstånden kan variera i allvarlighetsgrad, vissa kan avhjälpas enkelt och vissa kräver mer omfattande behandlingsinsatser. Tandläkaren ställs ofta under tidspress, då det gäller att ställa rätt diagnos samt utföra en adekvat behandling. Utöver detta möter man i den akuta situationen ofta en stressad patient, som vill ha omedelbar hjälp.

Baserat på typiska kliniska situationer kommer kursledarna att lyfta fram och diskutera olika tillstånd och ge behandlingstips som kan vara behjälpliga under akutsituationer. Bland fallen som diskuteras tas aspekter upp som berör parodontala, endodontiska, protetiska och kirurgiska frågeställningar.

För mer information och anmälan klicka här