fbpx

Information om coronavirusinfektion
covid-19

COVID-19 påverkar oss alla på ett dramatiskt sätt. Vi på Landalatandläkarna gör vårt yttersta för att begränsa smittspridningen och övervakar nyhetsläget och rekommendationer från myndigheter för att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Våra kliniker är emellertid öppna som vanligt för att hjälpa våra patienter med såväl planerade som akuta besök.

Har du förkylningsbesvär eller symtom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber ber vi dig stanna hemma och boka om ditt besök tills dess du är symtomfri. Enligt rådande riktlinjer ska du stanna hemma minst två dagar efter tillfrisknande. Men om du är frisk och inte tillhör någon riskgrupp kan du gå till tandläkaren precis som vanligt.

Du som är yngre än 70 år och tillhör en medicinsk riskgrupp uppmanas ta kontakt med din behandlande läkare eller med sjukvården för en medicinsk bedömning innan planerat besök hos oss.

För att undvika allvarliga hälsoproblem på grund av fördröjd tandvård kan viss tandvård på patienter som är 70+ nu återupptas. Er tandläkare gör en risk/nytta analys och beslutar därefter om den planerade tiden är nödvändig. 

Som alltid, behandlas varje patient med ytterst noggranna hygienrutiner. Utöver detta har vi även utökat våra städrutiner på klinikens allmänna utrymmen. Vi bokar även in våra patienter med större mellanrum för att minimera kontakten med andra i väntrummet.

Till följd av COVID-19 vet vi att många av våra patienter har frågor och funderingar kring sitt tandstatus. Därför erbjuder vi våra patienter kostnadsfri telefonkonsultation hos våra allmäntandläkare. Kontakta 031-16 58 80 för vidare omhändertagande. 

Du kan själv hålla dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbsida med frågor och svar  eller kontakta 1177 för mer information om när och var du ska söka vård.

Har du fler frågor inför ditt besök, eller vill boka ett nytt besök, är du välkommen att kontakta någon av våra kliniker.