Från vårdgivare

  • Remitterande tandläkares uppgifter

  • Patientens uppgifter

  • Skicka röntgen samt eventuella foton per post till Landalatandläkarna snarast: Kapellplatsen 3, 411 31, Göteborg