Remiss

Vi välkomnar dig som remittent till oss på Landalatandläkarna!

Ni kan skicka era remisser med röntgen och tillhörande foto per post till.

 

För akuta remisser kan ni kontata oss per telefon på nummer: 031-389 04 04. VI har även möjlighet att ta emot remisser via C-takt Link – sökord: Farid Akhlaghi