Peri-implantit i teori och praktik

Datum: 15 september 2023

Tid: 09:00-16:30

Plats: Neoss, Göteborg

Kursgivare: Farid Akhlaghi

Avsedd för: Tandläkare, Tandhygienister

Kostnad: 1750 kr

Peri-implantit i teori och praktik

Målbeskrivning

Ta möjligheten att vidareutbilda Dig och skapa användbara kliniska strategier för att självständigt, eller i samarbete med parodontolog, och med självförtroende genomföra konserverande behandling och revisionsbehandling av patientfall med peri-implantit.

Kursen kommer att bestå av föreläsningar och gruppdiskussioner samt videopresentation av peri-implatit kirurgi.

Kursprogram

  • Implantatbehandling, var är vi idag
  • Behandling av mukosit och peri-implantit. Klinik och vetenskap / video peri-implantit kirurgi
  • Hur reducerar man risken för peri-implantit
  • Allmänna konstruktionsprinciper på protetiska applikationer i relation till hygienisk utformning.
  • Tandhygienistens roll vid behandling av mukosit och peri-implantit

 

För mer information och anmälan klicka här